USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Bir Şehir Bu Kadar Yok Sayılmaz

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Sivas’ta adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek basın mensupları ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bir Şehir Bu Kadar Yok Sayılmaz
24-02-2024 11:33
SİVAS
Google News

Demet KA­RA­KUŞ

CHP Sivas Mil­let­ve­ki­li ve CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ulaş Ka­ra­su, prog­ram­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ka­ra­su, “Sivas 50 yıl önce göç alı­yor­du, çev­re­sin­de­ki­le­rin hep­sin­den bü­yük­tü. Sivas bü­yü­yor­du. Son kırk yıl­dır Sivas sü­rek­li düştü. Sü­rek­li ge­ri­ye gitti. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li be­le­di­ye­ler Tür­ki­ye'ye beş yılda örnek Be­le­di­ye­ci­li­ği gös­ter­di­ler. Şu anda şu anda bizi kop­ya­la­ma­ya ça­lı­şan­lar Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li be­le­di­ye­le­rin yap­mış ol­du­ğu pro­je­le­ri kop­ya­la­ma­ya ça­lı­şan­lar kötü birer kop­ya­cı ola­rak du­ru­yor­lar. Bakın Ada­let ve Kal­kın Par­ti­si'nin İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı ne diyor Ekrem Bey için? Diyor ki pro­je­le­ri­nin yüzde 87’sini ger­çek­leş­tir­di. Ken­di­si söy­lü­yor. Ra­ki­bi söy­lü­yor Ekrem Bey'in. Sivas Be­le­di­ye Baş­ka­nı pro­je­le­ri yüzde ka­çı­nı ger­çek­leş­tir­di. Yüzde 50’sini , yüzde 40’ını ve­ya­hut sa­de­ce yüzde 10 ile 20’si ara­sın­da bir rakam. Yüzde 12. işte fark bu­ra­da ar­ka­daş­lar. Bizim be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­mız ya­pa­ma­ya­cak­la­rı va­at­ler­de bu­lun­maz­lar. O kol­tu­ğa otur­duk­la­rı anda da bu va­tan­da­şın pa­ra­sı­nı doğru yer­le­re, doğru pro­je­le­re kul­la­nır­lar.’’ dedi.

SİVAS MİLLET­VEKİLİ OLA­RAK UTA­NI­YO­RUM

Ulaş Ka­ra­su,  “Bizim be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın rant ya­rat­ma gibi bir dert­le­ri yok. Bizim be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız yö­net­tik­le­ri şehre hiz­met için ge­li­yor­lar. Ve o ko­nu­da da ba­şa­rı­lı olu­yor­lar. Bu yerel se­çim­ler­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si her­han­gi bir it­ti­fak­la se­çim­le­re gir­mi­yor. Sivas'ta ben her gün ucuz et kuy­ru­ğu­nu gör­mek­ten uta­nı­yo­rum. Va­tan­daş -10 de­re­ce­de, -15 de­re­ce­de sa­ba­hın be­şin­de, al­tı­sın­da kuy­ru­ğa girip yüz lira eti ucuz ala­bil­mek için kuy­ruk­lar­da bek­le­me­sin­den, ben Sivas mil­let­ve­ki­li ola­rak bu ül­ke­nin bir va­tan­da­şı ola­rak in­san­la­rın ek­me­ği ucuz al­ma­sı için kuy­ruk­lar­da bek­le­me­sin­den uta­nı­yo­rum’’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

BİR ŞEHİR BU KADAR KADERİNE TERK EDİLEMEZ

Ka­ra­su söz­le­ri­ni şu şe­kil­de son­lan­dır­dı; “Demir çelik fab­ri­ka­sı ka­pa­tıl­dı. Bölge mü­dür­lük­le­ri ka­pa­tıl­dı. Sivas'a hep ikin­ci sınıf va­tan­daş mu­ame­le­si ya­pıl­dı. En son Dev­let De­mir­yol­la­rı'nın dör­dün­cü bölge mü­dür­lü­ğü bir anda kü­çül­tül­dü. Er­zu­rum'a bir bölge mü­dür­lü­ğü ve Sivas'a bağlı iller oraya ta­şın­dı. Bir şeh­rin ka­de­riy­le bu kadar oy­nan­maz. Bir şehir bu kadar yok sa­yıl­maz. Bir şehir bu kadar ka­de­ri­ne terk edi­le­mez. Ben bu­ra­dan Si­vas­lı hem­şe­ri­le­ri­me ses­len­mek is­ti­yo­rum. Bakın onlar sizi çan­ta­da kek­lik gö­rü­yor­lar. Onlar nasıl olsa ben Sivas'a kimi aday gös­te­rir­sem, kimi gön­de­rir­sem Si­vas­lı bana oy verir di­yor­lar. Artık buna bir dur deme za­ma­nı geldi. Cum­hu­ri­ye­tin te­mel­le­ri­nin atıl­dı­ğı, Ana­do­lu'nun en önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri­si ve bu şeh­rin artık in­san­la­rı­nın ayağa kalk­ma­sı ge­re­ki­yor. Buna bir dur de­me­le­ri ge­re­ki­yor.’’

sivas son dakika    sivas ekspres, ekspres.com ekspres haberler ekspres son dakika

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
RESMİ İLANLAR TÜMÜ
Bugün yayınlanan resmi ilan bulunamadı!...
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
08.04.2024
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray3184+49
2Fenerbahçe3182+56
3Trabzonspor3252+12
4Beşiktaş3248+4
5Kasımpaşa3246-2
6Çaykur Rizespor3145-7
7Sivasspor3244-5
8Başakşehir FK3143+3
9Antalyaspor3142+2
10Alanyaspor3142-1
11Adana Demirspor3240+5
12Samsunspor3238-6
13MKE Ankaragücü3237-1
14Kayserispor3237-9
15Konyaspor3236-11
16Hatayspor3133-5
17Gaziantep FK3231-15
18Fatih Karagümrük3130-5
19Pendikspor3130-27
20İstanbulspor3113-37
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün Karikatürü